Hvad er et Politikompagni

Et Politikompagni er et kompagni som har til formål, at yde assistance til det lokale politi. Politihjemmeværnskompagni Gentofte-Lyngby primær opgave er således, at deltage i løsningen af opgaver for Nordsjællands Politi.

Sekundært, såfremt Politidirektørerne skønner, at behovet for assistance af vores Politikompagni ikke længere er til stede, skal vi kunne løse almindelige militære opgaver for vores Hærhjemmeværnsdistrikt.

Vores opgaver

Primært i fred, krise og krig, under ledelse af Politimestrene i Gentofte og Lyngby, at løse følgende opgaver:

 • Yde dækning og assistance til polititjenestemænd.
 • Oprette og betjene egen kommandostation.
 • Bevogtnings- og afspærringsopgaver.
 • Færdselsregulering.
 • Assistance ved havne observationstjeneste.
 • Assistance ved løsning af andre politiopgaver.
 • Militær eskorte.

Sekundært i fred, krise og krig, at indgå under respektive hærhjemmeværnsdistrikts kommando m.h.p. i grupperamme at løse almindeligt forekommende:

 • Overvågningsopgaver.
 • Sikringsopgaver.
 • Bevogtningsopgaver.
 • Yde kamp fra stilling m.h.p. fastholdelse af objekter og terræn.

Reklamefilm

Synes om os på facebook

Kontakt os

Email: pohvkgel@hjv.dk